Դեկտեմբեր, ուսումնական նախագծեր

Մասնակիցները՝ 5 տարեկաններ

Նպատակը՝ նախապատրաստում ամանորյա ծեսին, տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացում, ծանոթացում ամանորյա ծեսին։

Խնդիրները՝

զարգացնել սովորողների ստեղծագործական միտքը և տեխնոլոգիակսն հմտությունները։

Continue reading “Դեկտեմբեր, ուսումնական նախագծեր”